Go to Top
Fresh & Clean

Usługi budowlane

Wykonujemy fundamenty betonowe żelbetowe oraz z prefabrykatów pod słupy elektroenergetycznych linii przesyłowych najwyższych napięć 110kV – 400kV w różnych warunkach terenowych i systemach wykonania ...

więcej
Easy To Customize

Remonty i modernizacje

Naprawy fundamentów betonowych i cokołów fundamentowych z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, naprawa i rozbudowa uziemień (z pomiarami i protokółami) słupów elektroenergetycznych ...

więcej

REFERENCJE